***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor


***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -41.471 120.273 3.890.857 8.658.208 78.178.940 78.178.940
Transferler
8.658.208 -8.658.208
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.600 -8.177.680 8.191.280 8.191.280
Dönem Karı (Zararı)
-8.177.680 -8.177.680 -8.177.680
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.600 -13.600 -13.600
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -55.071 120.273 12.549.065 -8.177.680 69.987.660 69.987.660
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -55.071 120.273 12.549.065 -8.177.680 69.987.660 69.987.660
Transferler
-8.177.680 8.177.680
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45 2.563.434 2.563.389 2.563.389
Dönem Karı (Zararı)
2.563.434 2.563.434 2.563.434
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45 -45 -45
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
4 160.134 12.423.296 12.583.430 12.583.430
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -55.116 120.273 16.794.681 2.563.434 85.134.479 85.134.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.208.831 1.992.401
Dönem Karı (Zararı)
2.563.434 -8.177.680
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.563.434 -8.177.680
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.971.927 10.284.370
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 3.450.733 3.084.571
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27.540 -200
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.540 -200
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.414 -6.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -19.686 -35.273
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 11.272 29.010
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-43.590 -32.557
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 -69.963 -102.932
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 26.373 70.375
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.799.706 4.068.299
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.799.706 4.068.299
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 761.934 3.170.520
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.583.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.326.530 -114.289
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.003.105
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 949.340 625.974
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
767.143 739.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
182.197 -113.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -14.389.828 51.384
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.383.239 46.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.589 5.302
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 11.279 -25.573
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 6.780 9.726
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
217.371 -239.042
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -123.159 -293.144
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 340.530 54.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 9.753 -12.747
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.500.606 -949.559
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.581.352 -388.068
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-919.254 -561.491
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 99.085 -264.446
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
270.296 -313.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 270.296 -313.111
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.208.831 1.992.401
Ödenen Faiz
26 0 0
Alınan Faiz
24 0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.213.912 -2.052.114
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.213.912 -2.052.114
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.178.090 -2.052.114
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -35.822 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.081 -59.713
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.081 -59.713
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 26.383 86.096
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 21.302 26.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 21.302 26.383
Ticari Alacaklar
310.342 1.313.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-8 280.513 1.047.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 29.829 265.939
Diğer Alacaklar
14.388.735
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 14.383.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.496
Stoklar
11 32.146 43.425
Peşin Ödenmiş Giderler
66.283 73.063
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 66.283 73.063
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 140.309
Diğer Dönen Varlıklar
19 235.908 366.309
ARA TOPLAM
15.054.716 1.963.084
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.054.716 1.963.084
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 52.864 51.771
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 56.988.383 55.188.677
Maddi Duran Varlıklar
14 29.117.981 31.374.568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 31.815 12.049
Peşin Ödenmiş Giderler
12 416 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.191.459 86.627.065
TOPLAM VARLIKLAR
101.246.175 88.590.149
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
658.970 511.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-8 335.437 458.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 323.533 52.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 77.613 67.860
Diğer Borçlar
1.882.550 1.852.513
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 658.725 813.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.223.825 1.039.497
Ertelenmiş Gelirler
184.601 85.516
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16-6 178.172 81.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 6.429 4.174
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 28.339 137.644
Kısa Vadeli Karşılıklar
204.539 189.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 25.102 21.765
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 179.437 168.165
ARA TOPLAM
3.036.612 2.845.025
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.036.612 2.845.025
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5.646.269 9.067.607
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 5.480.560 7.907.621
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 165.709 1.159.986
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.202 33.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 10.202 33.167
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 7.418.613 6.656.690
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.075.084 15.757.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.111.696 18.602.489
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.134.479 69.987.660
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -3.820.633 -3.980.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -55.116 -55.071
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.116 -55.071
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.116 -55.071
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 120.273 120.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.794.681 12.549.065
Net Dönem Karı veya Zararı
2.563.434 -8.177.680
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.134.479 69.987.660
TOPLAM KAYNAKLAR
101.246.175 88.590.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 4.936.369 3.204.589
Satışların Maliyeti
22 -6.347.114 -3.007.811
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.410.745 196.778
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.410.745 196.778
Genel Yönetim Giderleri
23 -935.040 -939.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 4.953.044 435.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -187.253 -2.023.428
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.420.006 -2.330.767
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 4.400.001 5.424.100
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -2.600.294 -7.947.134
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.219.713 -4.853.801
Finansman Giderleri
26 -715.334 -15.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.504.379 -4.869.516
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-940.945 -3.308.164
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -179.009 -137.644
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -761.936 -3.170.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.563.434 -8.177.680
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.563.434 -8.177.680
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.563.434 -8.177.680
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,05700000 -0,18170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-45 -13.600
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -58 -17.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13 3.400
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 13 3.400
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-45 -13.600
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.563.389 -8.191.280
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.563.389 -8.191.280http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746497


BIST