***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor


***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 148.784.415 300.950.071
Satışların Maliyeti
30 -140.959.722 -290.719.455
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.824.693 10.230.616
BRÜT KAR (ZARAR)
7.824.693 10.230.616
Genel Yönetim Giderleri
32 -12.356.558 -9.784.215
Pazarlama Giderleri
32 -356.241 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 6.998.399 10.654.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -1.653.138 -379.816
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
457.155 10.720.968
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 1.006.276 128.660
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -1.170.922 -2.043
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
43 4.227.232 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.519.741 10.847.585
Finansman Gelirleri
36 3.577.902 1.514.033
Finansman Giderleri
36 -4.382.692 -3.708.189
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.714.951 8.653.429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-686.305 -1.987.833
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -808.033 -1.927.058
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 121.728 -60.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.028.646 6.665.596
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.028.646 6.665.596
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 -841.511 144.291
Ana Ortaklık Payları
39 3.870.157 6.521.305
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden Pay başına Kazanç 39 0,09400000 0,17600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faalyetlerden Sulandırılmış Pay başına Kazanç 39 0,09400000 0,17600000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.000.000 -1.130.491 11.523.840 6.678.692 -36.731 4.123.592 4.080.582 8.988.797 65.227.831 1.859.556 67.087.387
Diğer Düzeltmeler
-1.163.000 7.205 -50.000 -2.451.780 -3.657.575 -3.657.575
Transferler
29 775.328 8.213.469 8.988.797
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39 6.521.305 6.521.305 144.291 6.665.596
Sermaye Arttırımı
6.000.000 6.000.000 6.000.000
Sermaye Avansı
1.300.000 -637.000 663.000 663.000
Kar Payları
29 -5.843.200 -5.843.200 -5.843.200
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
24.389.908 24.389.908 24.389.908
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.000.000 -14.409 100.000 4.907.347 5.992.938 46.568 6.039.506
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
29 -1.137.000 7.205 583.718 -2.450.391 -2.996.468 2.996.468 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-12.342 -12.342 -12.342
Dönem Sonu Bakiyeler
37.000.000 -1.130.941 35.913.748 6.678.692 -49.072 4.895.638 6.456.027 6.521.305 96.285.397 5.046.883 101.332.280
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.000.000 -1.130.941 35.913.748 6.678.692 -49.072 4.895.638 6.456.027 6.521.305 96.285.397 5.046.883 101.332.280
Diğer Düzeltmeler
13.308 13.308 13.308
Transferler
29 588.492 5.932.813 -6.521.305
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39 3.870.157 -841.511 3.028.646
Sermaye Arttırımı
4.365.000 -4.365.000
Kar Payları
29 -282.114 -282.114 -282.114
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.974.893 -1.974.893 -1.974.893
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-17.778 -17.778 -17.778
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
29 13.648 -7.360 7.361 13.649 -13.649 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-52.483 -52.483 -52.483
Dönem Sonu Bakiyeler
41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -87.907 5.476.770 7.749.087 3.870.157 97.855.243 4.191.723 102.046.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.785.335 -3.016.669
Dönem Karı (Zararı)
3.028.646 6.665.596
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.545.057 6.795.994
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 5.487.955 4.758.458
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
377.788 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
377.788 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
871 11.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 871 11.133
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.862 38.570
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
2.283 46.127
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.145 -7.557
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 686.305 1.987.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.715.912 -14.242.063
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.084.884 11.126.344
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -241.570 4.559.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 24.326.454 6.566.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.222.849 -2.586.698
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.056.407 1.180.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -8.166.442 -3.766.716
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.165.347 -4.584.772
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.381.906 1.087.433
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 874.835 -105.950
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.256.741 1.193.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -25.796.324 -4.836.966
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.579.699 -1.632.153
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 965.884 87.666
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.613.815 -1.719.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.185.931 -12.815.251
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.857.791 -780.473
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -959.459 -2.236.196
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-112.997 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.175.832 -12.751.023
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
43 -5.477.232 -4.621.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.429.457 -8.168.470
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14, 17 -6.429.457 -8.168.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.730.857 39.047
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 17 1.730.857 39.047
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.587.638 30.230.779
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.974.893 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
29 -1.974.893 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.312.853 5.021.071
Kredilerden Nakit Girişleri
43 -5.312.853 5.021.071
Ödenen Temettüler
29 -282.114 -5.843.200
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.778 31.052.908
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.978.135 14.463.087
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.978.135 14.463.087
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48 17.778.536 3.315.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48 2.800.401 17.778.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.028.646 6.665.596
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-52.483 -26.437
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
27 -67.285 -33.894
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.802 7.457
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 14.802 7.457
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-52.483 -26.437
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.976.163 6.639.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-841.511 144.291
Ana Ortaklık Payları
3.817.674 6.494.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
48 2.800.401 17.778.536
Ticari Alacaklar
34.625.561 58.710.445
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.257.280 6.015.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 28.368.281 52.694.735
Diğer Alacaklar
30.871.959 21.921.541
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.950.128 16.893.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 12.921.831 5.027.820
Stoklar
10 9.803.871 8.638.524
Peşin Ödenmiş Giderler
6.627.587 2.769.883
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.627.587 2.769.883
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
44.642 5.987
Diğer Dönen Varlıklar
1.976.432 10.936.068
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 289.378 3.358.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28 1.687.054 7.577.992
ARA TOPLAM
86.750.453 120.760.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
86.750.453 120.760.984
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.001 3.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.001 3.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 5.477.232 0
Maddi Duran Varlıklar
28.532.109 30.202.548
Arazi ve Arsalar
14 3.464.700 4.766.050
Binalar
14 11.393.584 10.839.943
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 74.211 259.434
Taşıtlar
14 752.293 1.364.004
Mobilya ve Demirbaşlar
14 5.437.024 5.087.825
Özel Maliyetler
14 7.154.105 7.885.292
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 256.192 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.947.481 14.066.397
Şerefiye
18 7.003.531 7.003.531
Lisanslar
17 812.194 115.625
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 7.131.756 6.947.241
Peşin Ödenmiş Giderler
124.064 4.132.465
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 124.064 4.132.465
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 693.567 474.031
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.777.454 48.878.442
TOPLAM VARLIKLAR
136.527.907 169.639.426
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
43 6.637.900 10.723.469
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
43 10.025.539 7.523.393
Ticari Borçlar
3.930.229 5.312.135
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.061.969 187.134
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.868.260 5.125.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 7.286.523 32.998.300
Diğer Borçlar
3.932.884 353.185
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.053.550 87.666
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.879.334 265.519
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 20.989 133.760
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.567.796 6.492.558
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 1.567.796 6.492.558
ARA TOPLAM
33.401.860 63.536.800
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.401.860 63.536.800
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
200.674 3.930.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
200.674 3.930.104
Banka Kredileri
43 200.674 3.930.104
Uzun Vadeli Karşılıklar
94.315 139.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 94.315 139.156
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 784.092 701.086
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.079.081 4.770.346
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.480.941 68.307.146
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.855.243 96.285.397
Ödenmiş Sermaye
29 41.365.000 37.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -3.105.834 -1.130.941
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.895.970 35.913.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.604.093 6.629.620
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.604.093 6.629.620
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 6.692.000 6.678.692
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -87.907 -49.072
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 5.476.770 4.895.638
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 7.749.087 6.456.027
Net Dönem Karı veya Zararı
39 3.870.157 6.521.305
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 4.191.723 5.046.883
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
102.046.966 101.332.280
TOPLAM KAYNAKLAR
136.527.907 169.639.426http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747168


BIST