***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

40.119.465 114.077.443 8.785.363 276.825.778 25.666.105 302.491.883
Transferler
0 0 0 0 0 0 8.785.363 -8.785.363 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 229.545 735.745 0 0 8.860.929 9.826.219 -593.568 9.232.651
Sermaye Arttırımı
0 -42.815.288 0 0 0 -295.223 50.744.937 0 7.634.426 -7.331.735 302.691
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -4.261.588 0 -4.261.588 0 -4.261.588
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 4.385.289 39.824.242 169.346.155 8.860.929 290.024.835 17.740.802 307.765.637
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 4.385.289 39.824.242 169.346.155 8.860.929 290.024.835 17.740.802 307.765.637
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.3 0 0 0 0 -4.385.289 0 -615.861 0 -5.001.150 0 -5.001.150
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 0 39.824.242 168.730.294 8.860.929 285.023.685 17.740.802 302.764.487
Transferler
0 0 0 0 0 0 8.860.929 -8.860.929 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -459.385 0 0 0 2.552.281 2.092.896 -2.266.186 -173.290
Sermaye Arttırımı
10.800.000 -10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -3.600.000 0 -3.600.000 0 -3.600.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 907.961 907.961
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.877.797 627.383 0 39.824.242 173.991.223 2.552.281 283.516.581 16.382.577 299.899.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.491.455 -24.873.296
Dönem Karı (Zararı)
286.095 8.267.361
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
286.095 8.267.361
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.891.050 -26.384.732
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 17.148.477 17.624.377
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.881.838
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 1.881.838
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.679.928 2.277.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 1.623.227 2.277.866
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.056.701 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.869.765 2.503.124
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -23.574.753 -21.206.523
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 32.061.967 22.713.316
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
427.839 2.637.192
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.045.288 -1.640.861
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -34.395.757
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.929.749 -8.242.176
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Dü