***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ACSEL, TREACSS00017 Peşin 0,07 7 0,0595 5,95

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ACSEL, TREACSS00017 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.03.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında,
Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2018 tarihi itibarıyla oluşan sırasıyla 9.840.012,00 TL ve 4.604.795,84 TL net dönem karlarından mevzuat gereği yapılan indirimler yapıldıktan sonra Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ulaşılan net dağıtılabilir 8.038.055,88 TL dönem karından, kar dağıtım politikamız kapsamında, ekte sunulan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde, çıkarılmış sermayenin %7,00'ı oranında, 750.519,00 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına, kalan 7.266.093,48 TL'nin olağanüstü yedekler hesabına alınması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Acıselsan Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.721.700
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 220.393,03
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 9.840.012 4.604.795,84
4. Vergiler ( - ) 1.623.501 1.035.693,43
5. Net Dönem Kârı 8.216.511 3.569.102,41
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 178.455,12 178.455,12
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.038.055,88 3.390.647,29
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.038.055,88 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 750.519 0
* Nakit 750.519 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 21.443,4 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 7.266.093,48 2.618.684,89
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 637.941,15 0 9,34 0,0595 5,95
TOPLAM 637.941,15 0 9,34 0,0595 5,95

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747542


BIST