***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler


***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 31.12.2018 tarihli SPK düzenlemelerine uygun olarak mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu mali tablolarında yer alan özkaynağı (+) 665.322 TL'dir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, SPK'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararı ve TTK.376 maddesi kapsamında olmak üzere, işletmenin devamlılığı ve aktiflerin muhtemel satış fiyatları esas olmak üzere, 31.12.2018 tarihli konsolide olmayan finansal durum tablosu (TTK 376 ara bilançosu) hazırlanmıştır. 
Öte yandan, 15 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına Ilişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in Geçici (1). maddesi uyarınca 1/1/2023 tarihine kadar, TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının dikkate alınmayabileceğine ilişkin düzenleme yapılmış ve SPK'nın da 04.10.2018 tarih ve 2018/43 sayılı Bülten'inde, Kurul Karar Organı'nın 04/10/2018 tarih ve 49/1126 sayılı kararı uyarınca Tebliğ hükümlerinin halka açık anonim ortaklıkların TTK'nın 376 maddesine ilişkin değerlendirmelerinde de uygulanacağını kamuya duyurulmuştur.
Bu kapsamda, hazırlanan 31.12.2018 tarihli ara bilançoya ve onun dayanağı olan 31.12.2018 tarihli bağımsız denetim  raporlarında yer alan bilgi ve tespitlere dayalı olarak, Şirketimizin henüz ifa edilmemiş yabancı para yükümlülüklerinden kaynaklanan kur farkı zararlarının Finansal Durum Tablosunda dikkate alınmaması sonucunda oluşan özkaynaktaki pozitif fark nedeniyle özkaynak rakamı (+) 11.064.778 TL'ye ulaşmış olup, TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek bulunmadığına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 
TTK 376 bilançosu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden bağımsız olup, bunların yerine geçmez.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747949


BIST