***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.04.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ALARK, TRAALARK91Q0 Peşin 0,1706 17,06 0,14501 14,501

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 26.04.2019 30.04.2019 29.04.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ALARK, TRAALARK91Q0 0 0

Ek Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun şirket merkezindeki 22.03.2019 tarihli toplantısında
- Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)' ye göre hazırlanan 2018 yılına ait konsolide finansal tablolarında, kontrol gücü olmayan paylar da dikkate alındığında 193.977.025 TL dönem zararının oluştuğu, bu tutara 2018 yılında yapılan 9.200 TL tutarındaki bağışlar eklendikten sonra 193.967.825 TL tutarında dönem zararı ortaya çıktığı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,
- Geçmiş yıllar zararı 67.547.032 TL ve dönem zararı 193.977.025 TL' nin toplamı olan 261.524.057 TL' nin geçmiş yıllar kârlarından mahsup edilmesine,
- Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planına ve vergi mevzuatına göre tutulan 2018 hesap dönemine ait yasal kayıtlarımıza göre ise 52.456.228,88 TL dönem kârı oluştuğu, bu tutardan 4.784.530,32 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 47.671.698,56 TL dönem net kârından 2.383.584,93 TL tutarında birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 45.288.113,63 TL'nin olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
- Olağanüstü yedek akçelerden 71.347.514,73 TL ve önceki yıllarda özel fonlara aktarılmış olan tutardan 2.863.485,27 TL olmak üzere toplam 74.211.000 TL' nin (Brüt) ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
- Dağıtılacak kâr payının vergi tevkifatına tabi olan kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
- Kâr dağıtımına 26 Nisan 2019 tarihinde başlanmasına,
Bu önerimizin Genel Kurulun onayına sunulmasına,
oybirliğiyle karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ALARK-2018 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALARKO HOLDİNG A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 435.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 16.090.283,32
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -40.729.991 52.456.228,88
4. Vergiler ( - ) 46.878.684 4.784.530,32
5. Net Dönem Kârı -193.977.025 47.671.698,56
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.383.585 2.383.584,93
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -196.360.610 45.288.113,63
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 9.200 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -196.351.410 45.288.113,63
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 45.288.113,63
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 74.211.000 74.211.000

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 63.079.350 0 0,14501 14,501
TOPLAM 63.079.350 0 0,14501 14,501

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Ortaklığın net dönem zararı 87.608.675 TL olup, bu tutara dahil edilen 106.368.350 TL kontrol gücü olmayan paylara ait dönem karı dikkate alındığında, 193.977.025 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem zararı esas alınmıştır.
Yasal kayıtlara göre dağıtılacak 74.211.000 TL nakit kar payının 71.347.514,73 TL'sı olağanüstü yedeklerden, 2.863.485,27 TL'sı önceki yıllarda özel fonlara aktarılmış tutardan karşılanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749226


BIST