***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 26.03.2019
Genel Kurul Tarihi 29.04.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Atatürk Bulvarı No. 169/54 Bakanlıklar 06680 Çankaya-ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması
4 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karar bağlanması
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, yönetim kurulu üyeliğinde gerçekleşen değişikliğin onaylanması
8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
12 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Çağrı Dokümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
26.03.2019 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 29.04.2019 tarihinde saat 11.00'de Tunus Caddesi No. 20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Otel toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir.Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.
Saygılarımızla.
EKLER:
1. Genel Kurul Çağrı Dokümanı
2. Genel Kurul Toplantı Gündemi
3.Vekaletname Formu Örneği

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749981


BIST