***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 yılının karının dağıtımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
SKBNK, TRASKBNK91N8 0 0 0 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
SKBNK, TRASKBNK91N8 0 0

Ek Açıklamalar
Bankamız 27.03.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı finansal tablolarına göre oluşan 86,357,851.12 TL tutarındaki dönem karının Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde
% 5'inin 4,317,892.56 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılmasına,
Yasal yedek dağıtımı sonrasında kalan 82,039,958.56 TL tutarındaki dönem karının Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına,
Diğer taraftan, Bankamızın 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla TFRS 9 uygulamasına geçmesi ile birlikte ertelenmiş vergi etkisi sonrası beklenen zarar karşılığı olarak hesaplanan 477,131,068.28 TL'nin Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2018_Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ŞEKERBANK T.A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.158.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 285.988.903,64
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 0 104.813.104,02
4. Vergiler ( - ) 0 18.455.252,9
5. Net Dönem Kârı 0 86.357.851,12
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 477.131.068,28
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 4.317.892,56
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 -395.091.109,72
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 -395.091.109,72
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750275


BIST