***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28.03.2019 Tarihli Olağan Genel Kurula Sunulan Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi herhangi bir değişiklik olmadan aynen kabul edilmiştir. 02.04.2019 tarihinde nakit Brüt temettü ödemesi yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013 Peşin 2.848.787,329992 284.878.732,9992 2.421.469,2304932 242.146.923,04932
B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 Peşin 7,604992 760,4992 6,4642432 646,42432

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 02.04.2019 02.04.2019 04.04.2019 03.04.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013 0 0
B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi İle İlgili olarak 26.02.2019 Tarih ve YK/2019-05 Sayılı Toplantısında Şirketimizin 2018 yılı dönem karından karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 02.04.2019 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 28.03.2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına, karar vermiştir.
Şirketimiz sermayesini oluşturan pay senetlerinden İmtiyazlı Payların (A Grubu Payların) aynı zamanda İmtiyazlı olmayan paylara dağıtılan ( B grubu Paylar) kar payından da kar payı alma hakkı bulunmaktadır. İş bu bildirimde yer verilen pay başına brüt ve net kar payları, her bir pay grubunun alacağı toplam kar payı tutar ve oranlarını ifade etmektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 28032019 Tarihli Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Önerisi.pdf
EK: 2 KARTONSAN 28032019 TARİHLİ İMZALI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.837.014,21
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.593.834,25
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Safi kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenir.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 133.204.503 125.662.644,68
4. Vergiler ( - ) 19.652.767 23.213.230,15
5. Net Dönem Kârı 113.501.607 102.449.414,53
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 113.501.607 102.449.414,53
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 113.501.607 102.449.414,53
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 733.283,49 733.283,49
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 114.234.890,49 103.182.698,02
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 5.711.744,52 5.711.744,52
* Nakit 5.711.744,52 5.711.744,52
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 5.697.559,45 5.697.559,45
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 4.558.047,56 4.558.047,56
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 4.558.047,56 4.558.047,56
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 15.863.725,81 15.863.725,81
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.168.922,66 3.168.922,66
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 78.501.607 67.449.414,53
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 4.842.938,46 0 4,27 2.421.469,23 242.146.923,04932
B Grubu 18.339.136,85 0 16,16 6,46 646,42432
TOPLAM 23.182.075,31 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Ortaklığın net dönem kârı 113.551.736 TL (133.204.503-19.652.767) olup, bu tutarın 50.129 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 113.501.607 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.
Şirketimiz sermayesini oluşturan pay senetlerinden İmtiyazlı Payların (A Grubu Payların) aynı zamanda İmtiyazlı olmayan paylara dağıtılan ( B grubu Paylar) kar payından da kar payı alma hakkı bulunmaktadır. İş bu bildirimde yer verilen pay başına brüt ve net kar payları, her bir pay grubunun alacağı toplam kar payı tutar ve oranlarını ifade etmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750522


BIST