***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2019 tarihli toplantısında BDDK'nın, Özkaynak Yönetmeliği'nin "İlâve Ana Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinde yer alan şartlara uygun olarak ihraç edilmek suretiyle, belirli bir vadeye veya belirli bir itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte, çeşitli tertiplerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip toplamda azami 250.000.000 TL'ye kadar kısmen veya tamamen Türk Lirası veya yabancı para cinsinden ilâve ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı ihracı veya ihraçları yapılmasına ve bu kapsamda ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750568


BIST