***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 Peşin 2,288587 228,8587 1,945299 194,5299
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 Peşin 2,288587 228,8587 1,945299 194,5299
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 Peşin 2,288587 228,8587 1,945299 194,5299
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 Peşin 2,288587 228,8587 1,945299 194,5299
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 Peşin 2,288587 228,8587 1,945299 194,5299

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 24.04.2019 24.04.2019 26.04.2019 25.04.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 0 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 0 0
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.02.2019 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Şirketin 2018 yılı faaliyetlerini içeren Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 96.437.725 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 71.626.978,32 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda
a. Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini bulduğundan genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
b. Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 91.601.405,83 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 18.320.281,17 TL' nin birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,
c. Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 716.269,78 TL nakit kâr payı verilmesine,
d. İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 38.265.031,71 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. Maddesine göre 5.606.533,27 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına,
e. Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
f.Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 56.585.312,87 TL, net 48.097.515,94 TL dağıtılmasına,
g. 1 TL nominal değerde hisse senedine % 228,8587 nispetinde ve 2,2885 TL brüt, % 194,5299 nispetinde ve 1,9452TL net nakit temettü ödenmesine,
Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 24 Nisan 2019 tarihi itibariyle başlanılmasına,
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Alkim Kimya 2018 Kar Payı Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.725.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.945.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 118.262.974 80.071.467,78
4. Vergiler ( - ) 21.825.249 8.444.489,46
5. Net Dönem Kârı 96.437.725 71.626.978,32
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 87.102.714 71.626.978,32
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.498.691,83 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 91.601.405,83 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 18.320.281,17 0
* Nakit 18.320.281,17 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 716.269,78 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 716.269,78 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 38.265.031,71 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 5.606.533,27 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 33.529.609,08 8.718.862,4
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 262.615,37 0 0,3 1,945299 194,5299
B Grubu 215.928,19 0 0,25 1,945299 194,5299
C Grubu 220.305,11 0 0,25 1,945299 194,5299
D Grubu 1.458,97 0 0 1,945299 194,5299
E Grubu 47.397.208,33 0 54,42 1,945299 194,5299
TOPLAM 48.097.515,94 0 55,22 1,945299 194,5299

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750592


BIST