***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017 Peşin 0,15 15 0,1275 12,75
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 Peşin 0,15 15 0,1275 12,75

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017 0 0
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2018 Kar Dağıtım.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 18.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 28.055.280
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -6.643.654 2.310.252,53
4. Vergiler ( - ) 6.929.749 0
5. Net Dönem Kârı 2.552.281 2.310.252,53
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 1.287.062,36
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 51.159,51 51.159,51
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.501.121,49 972.030,66
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 438.025,55 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.939.147,04 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 440.872,06 0
* Nakit 440.872,06 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 199.862 0
* Çalışanlara 124.913,75 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 74.948,25 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 1.410.573,74 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 199.986,2 0
17. Statü Yedekleri 249.827,5 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 848.554,21 2.377.645,04

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
B Grubu
TOPLAM 2.295.000 92 0,1275 12,75

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2019 tarih ve 2019/14 sayılı toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında 2018 yılı konsolide mali tablolarındaki dağıtılabilir net kâr rakamının yaklaşık % 92'sine denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,15 TL (%15) ,net 0,1275 TL. (%12,75) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 2.700.000 TL (İkimilyon yediyüzbin Türk Lirası) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım öneri tablosu uyarınca, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına ve şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin 26 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750935


BIST