***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

irketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2019 Tarih YK/2019-08 Sayılı Toplantısında
 
1) Aşağıda gösterilen şekilde görev dağılımı yapılarak, komiteler teşkil ettirilmiştir.
 
Yönetim Kurulu Başkanlığına : Sn. Ünal BOZKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına : Sn. Aslı BALKIR
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına : Sn. Süleyman KAYA
 
Denetim Komitesi Başkanlığına : Sn. Ahmet Göksel YÜCEL
Denetim Komitesi Üyeliğine : Sn. Süleyman Kadri MİRZE
 
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na : Sn. Süleyman Kadri MİRZE
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne : Sn. Aslı BALKIR
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne : Sn. Süleyman KAYA
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne : Sn. Bülent YILMAZ
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına : Sn. Ahmet Göksel YÜCEL
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine : Sn. Mehmet İMREGÜN
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine : Sn. Sinan Ercan GÜLÇUR
 
2) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sn. Aslı Balkır ve Sn. Süleyman Kaya'nın herhangi ikisinin Şirket unvanı üzerine imza almak sureti ile Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.
 
3) Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sınırlı Yönetim, Temsil ve İmza Yetkilerinin Esaslarının Belirlenmesi Hakkındaki 3 no'lu İç Yönergesi çerçevesinde, şirketi temsil ve imza yetkilileri ile söz konusu yetkililerin imza yetkileri belirlenmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750970


BIST