***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarımızda dağıtılabilir kar oluşmaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 26.03.2019 tarihindeki KAP açıklamasında bildirilen dağıtılabilir kâr oluşmaması hususunun hak kullanımında bildirilmesi.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 13.03.2019
Genel Kurul Tarihi 16.04.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Cad. No:201 Levent Loft C Blok, Kat:8 Levent/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, okundu sayılması, sonuç kısmının okunması
4 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması
5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
6 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, okundu sayılması
7 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun ayrı ayrı onaya sunulması
9 - Yönetim Kurulu'nun 13.03.2019 tarih ve 2019/4 sayılı kararı doğrultusunda, 2018 yılında dağıtılabilir kar oluşmadığından, Ek-1'deki kar dağıtım tablosunun Genel Kurulun bilgisine sunulması ve kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti ve seçimi
12 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 30.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde bulunan oteller için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 30.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2019 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinin Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 13.03.2019 tarih ve 2019/6 sayılı Kararı uyarınca 2019 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
16 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 13.03.2019 tarih ve 2019/5 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Ek-2'deki "Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması
17 - Kamuyu Aydınlatma Platformunda da açıklandığı üzere, Yönetim Kurulu'nun 17.01.2019 tarih ve 2019/1 sayılı Kararı uyarınca gerçekleşen Bulvar Loft Projesinin toptan satış işlemi hakkında III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/1 ve 40/5 maddeleri uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi
18 - Şirket'in 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması
19 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmes
20 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
21 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
22 - Dilek ve görüşler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GYO Davet-İlan.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 kâr dagitim tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 vekaletname örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 13.03.2019 tarih ve 2019/4 sayılı kararı ve 26.03.2019 tarihli KAP açıklamamız doğrultusunda, 2018 yılında dağıtılabilir kar oluşmadığından, hak kullanım işlemleri bu duruma göre düzenlenmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751109


BIST