***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2019-31.12.2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

         TTK madde 390/4 uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılan yazılı öneri üzerine, aşağıda imzası olan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır: 
  Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Osman Nezihi Alptürk ve Mustafa Kemal Cılız tarafından II-17.1 sayılı  Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")  kapsamında alınan 27.03.2019  tarihli karara göre, Denge Bağımsız Denetim Serbest  Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak 1 yıllığına Şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu olarak  belirlenmiştir. Bu husus, Yönetim  Kurulumuzun bilgisine sunulmuştur. 
  Yapılan  inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Denetimden Sorumlu Komite  tarafından, Şirketimiz bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenen Denge  Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin  olarak 1 yıllığına Şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu  olarak seçilmesi hususunun Şirketimiz Genel Kurulunun tasvibine sunulmasına, 
oy birliğiyle karar verilmiştir.
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751131


BIST