***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
...
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2019-31.12.2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
...
Tescil Tarihi
...
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
...
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 30 Mart 2019 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının ve faaliyet raporunun denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin  (Member, BDO International Network)   seçilmesine ve bu seçimin 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751168


BIST