***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/04/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Note Office Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A. Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

         Yönetim kurulumuz şirket merkezinde 01.04.2019 tarihinde toplanarak
 
Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tam tasdik ve bağımsız denetim şirketi olarak  Note Office Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A. Ş. nin seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına
 
katılanların oy çokluğu ile karar vermişlerdir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751526


BIST