***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Toplantı Tarihi: 03.04.2019
Toplantı No    : 2019/04-01
Karar No        : 01
G Ü N D E M : 
  
I- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 26.04.2019 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da aday gösterilmesi.
  
 H A Z I R    B U L U N A N L A R :
  
 
Tevfik Yamantürk (Başkan-Murahhas Üye), Esat Kemal Yeğenoğlu (Başkan Yardımcısı), Ahmet Ertuğrul (Üye), Namık Aydemir (Bağımsız Üye), Alpaslan Aktuğ (Üye), Ahmet İrfan Söylemezoğlu (Üye), Hasan Basri Aktan (Bağımsız Üye), Atilla Zeybek (Bağımsız Üye), Olgun Şamlı (Üye)
  
 K A R A R L A R :
  
 I- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 03.04.2019 tarihinde yapılan toplantısında sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu adayları ile ilgili rapora istinaden, 26.04.2019 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da,  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hasan Basri Aktan,Atilla Zeybek ve Osman Aslan'ın aday gösterilmelerine katılımcıların oy birliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752250


BIST