***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Aksigorta A.Ş. 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Ticaret Odası Tescil hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 04.02.2019
Genel Kurul Tarihi 04.03.2019
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması.
2 - 2018 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2018 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin Okunması
4 - 2018 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2018 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,
6 - 2018 yılı Kârının kullanım şeklinin kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması,
8 - Denetçi seçimi
9 - 2018 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Şirketin 2019 Yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2. 2018 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.
3. 2018 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti okunmuştur.
4. 2018 Yılına ait Finansal Tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.
5. 2018 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir.
6. 2018 yılı Kârının kullanım şekli belirlenmiştir.
7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyeler Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
8. Denetçi seçilmi yapılmıştır.
9. 2018 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
10. Şirketin 2019 Yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir.
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 14.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Aksigorta A.S. 2018 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Aksigorta A.S. 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.03.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752457


BIST