***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/03/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu  04 / 04 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
 
Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi'nin de görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen,
Yönetim Kurulu üyeliklerine Orhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN, Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin oğlu), Ahmet MUTLU, Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa oğlu)'nın, 3 (üç) yıllığına görev yapmak üzere
 
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine  Prof.Dr. Mustafa ATEŞ ile Filiz BAYAR‘ın 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere
Yönetim Kurulumuzca uygun bulunarak ilgili kişilerin özgeçmişleri ile ilgili bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na yapılacak açıklamaya eklenerek, şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.gentas.com.tr)'nde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında da belirtilmesine,
25 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZ GEÇMİŞLERİ
      Orhan KAHRAMAN
Yönetim  Kurulu Başkanı

                 
Özgeçmişi:
§  1976 Ankara  doğumludur,
§  1998 Selçuk üniversitesi  İİBF İşletme mezunudur,
§  07.05.2018  tarihli Yönetim Kurulunda ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak  üzere seçilmiştir.
 
   
                                   
Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:
§  Gentaş A.Ş. -   Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür,
§  Genmar A.Ş. -   Yönetim Kurulu Başkanı,
§  Gentaş Italy  S.r.l. - Yönetim Kurulu Başkanı,
§  5K Yüzey  Tekn. A.Ş. –Yönetim Kurulu Başkanı,
§  Gentaş Kimya  A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yard.
§  GBS Gentaş  Bolu A.Ş. - Yönetim Kurulu üyesi,
§  Genart  Mobilya Tasarım San.ve Tic. A.Ş. – İcra Kurulu Üyesi
§  Bolu Ticaret  Odası – Meclis Üyesi,
§  TOBB – Orman  Ürünleri Meclis Üyesi,
§  OAİB / Mob.Kağıt  ve Orm. Ür. İhr. Birliği –Yön. Kurulu Üyesi,
§  TİM - Genel  Kurul Üyesi,
§  ASO / Meclis  Üyesi,
§  DEİK /  Türkiye İtalya İş Konseyi - Konsey Üyesi,
 

 
      Sezai KAHRAMAN
Yönetim  Kurulu Başkan Vekili

               
Özgeçmişi:
§  1976 Ankara  doğumludur,
§  1999  Kocaeli Üniversitesi İnşaat  mühendisliğinden mezunudur,
§  07.05.2018  tarihli Yönetim Kurulunda ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak  üzere seçilmiştir.
 
                 
Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:
§  Gentaş A.Ş.-  Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı,
§  GBS Gentaş  A.Ş. - Yönetim Kurulu üyesi,
§  Gentaş Kimya  A.Ş.- Yönetim Kurulu üyesi,
§  Genmar A.Ş.-  Yönetim Kurulu üyesi.
 

 
      Abdurrahman  KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)
Yönetim Kurulu Üyesi

               
Özgeçmişi:
§  1954 Bolu –  Gerede doğumludur,
§  Pratik Sanat  Okulu mezunudur.
§  26.04.2016  tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
 
                   
Yürüttüğü  Görevler / Ayrılma Nedenleri:
§  Gentaş Genel  Metal San. Ve Tic.A.Ş.-
 Yönetim  Kurulu Üyesi,
§  Genart A.Ş.-  Yönetim Kurulu Üyesi,
§  GBS Gentaş  A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı,
§  Halen Kahramanlar  A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir.
 

 
      Ahmet MUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi

               
Özgeçmişi:
§  1968 Ankara  doğumludur,
§  1996 Hacettepe  Üniversitesinden Elektrik-Elektronik mühendisi olarak mezundur.
§  07.05.2018  tarihli Yönetim Kurulunda ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak  üzere seçilmiştir.
 
               
Yürüttüğü  Görevler / Ayrılma Nedenleri:
§  Gentaş A.Ş.– Yönetim  Kurulu Üyesi,
§  Mutlu Grup  İnş.Taah.San.Tic.Ltd.şti. – Şirket sahibi ve Genel Müdür,
§  AGG Enerji  Elektrik ürt.Tic.A.Ş. –Yön.Kur.üyesi ve Başkan vekili.
 

 
 
 
      Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)
Yönetim Kurulu Üyesi

             
Özgeçmişi:
§  1952 Burdur –  Bucak doğumludur,
§  Ankara Devlet  Mühendislik Mimarlık Akademisi mezunudur,
§  26.04.2016  tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
               
Yürüttüğü  Görevler / Ayrılma Nedenleri:
§  Gentaş A.Ş. -   Yönetim Kurulu Üyesi,
§  Genart A.Ş.-  Yönetim Kurulu Başkanı,
§  Halen  Kahramanlar Proje İnşaat'ta yapı faaliyetlerine devam etmektedir.
 

 
      Prof. Dr. Mustafa ATEŞ
Bağımsız Yönetim Kurulu  Üyesi

                       
Özgeçmişi:
§  1963  Çorum doğumludur,
§  1986  Ankara üniversitesi Hukuk  Fakültesi, mezunudur .
§  1992 de Gazi  Üniversitesinde Medeni Hukuk alanında Yüksek Lisansı yapmıştır.
§  1997 de  LEICHESTER Ünv. Avrupa ve Milletlerarası Ticaret Hukuku alanında Master
§  2002 de  Ankara  Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Özel Hukuk alanında  Doktora  çalışmasını tamamladı.
§  2009'da  doktora unvanını,
§  2014'de  Profesör unvanını almıştır.
 
                     
Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:
§  Başbakanlık  Devlet Planlama Teşkilatında sırasıyla   Uzman Yardımcısı / Uzman
§  1989 – 2007  yılları arasında Müsteşar Yardımcısı statüsünde Genel Sekreter olarak görev  yapmıştır.
§  2003 – 2007  yılları arasında Türk Standartları Enstitüsünde Teknik Kurul ve Genel Kurul  Üyeliği
§  2007 de  Rekabet Kurulu Üyeliğine atanmış
§  2007 – 2013  yılları arasında Rekabet Kurulu  ikinci  Başkanı, Başkan Vekili görevini yapmıştır
§  2013 İstanbul  Sebahattin Zaim Üniversitesi  Kurucu  Dekanı,
§  2013 den beri  halen İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Görevlisi.

 
      Filiz BAYAR
Bağımsız Yönetim Kurulu  Üyesi

               
Özgeçmişi:
§  1969  doğumludur,
§  1990  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler  Fakültesi,  İşletme Bölümü mezunudur.
 
 
                   
Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:
§  İç Kontrol  Müdürü / Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
§  İç Kontrol  Müdürlüğü / Uzman / Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
§  İnsan  Kaynakları Daire Başkanlığı / Uzman / Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
§  Stratejik  Planlama Müdürlüğü  / Uzman / Türkiye  Kalkınma ve Yatırım Bankası
§  İç Kontrol  Müdürlüğü / Müdür Yardımcısı/ Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
 

 
                              

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752992


BIST