***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2019
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
04.04.2019 tarihli Denge Değerleme Rapor Sonuç Kısmı
Rapor Tarihi
04.04.2019
Açıklamalar

Sn. Mustafa Uğur Bayraktar tarafından şirketimiz paylarına ilişkin yapılacak olan pay alım teklifi fiyatı belirlemek amacıyla Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 04.04.2019 tarihli Şirket Değerleme Raporunun özet sayfası ekte sunulmaktadır.
Bu doğrultuda Pay Alım Teklifi Bilgi Formunun Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi maddesi aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.
Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:
Pay alım fiyatının, Tebliğ'in 15. maddesi 2. Fıkrasında ifade edilen yönerge doğrultusunda
Hedef ortaklığın yönetim kontrolünde dolaylı bir değişiklik meydana gelmesi durumunda pay alım teklifi fiyatı
1) Ödenen tutar da dikkate alınarak hedef ortaklığın pay fiyatının belirlenmesi amacıyla Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda belirtilen fiyatın,
2) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, varsa hedef ortaklıkta yönetim kontrolünün dolaylı değişikliğine sebep olan pay devrine ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altıaylık dönem içinde, hedef ortaklık paylarında yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyatın,
3) Hedef ortaklığın paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının,
yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenir.
Ayrıca Tebliğ'in 16. Maddesi de dikkate alınmıştır.
4) Hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih ile fiili pay alım teklifi süresi sona erme tarihi arasındaki dönemde, pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişiler tarafından pay alım teklifi fiyatından daha yüksek bir fiyattan hedef ortaklık paylarının satın alınması halinde pay alım teklifi fiyatı, satın alınan paylar için ödenen en yüksek fiyattan aşağı olmayacak şekilde yeniden belirlenir.  
Bu doğrultuda
1.                     Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 04.04.2019 tarihinde hazırlanan değerleme raporuna göre Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin paylarının pay başına değeri 1,9036TL değer hesaplanmıştır. 
2.                     A grubu imtiyazlı pay devri öncesinde Denge Yatırım payları için ayrılma hakkı kullanımı gerçekleşmiş ve Şirket payları pay başına 2,2616 TL fiyat ile ayrılma hakkını kullanan yatırımcılardan alınmıştır. 
3.                     Borsa İstanbul A.Ş. işlem gören Denge Yatırım Holding A.Ş. paylarının  payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu 11.02.2019 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması: 1,4207 TL'dir.
4.                     Pay alım teklifinde bulunan Uğur Bayraktar'ın 14.03.2019 tarihinde yapmış olduğu pay alımı pay başına en yüksek 2,72 TL fiyattan yapılmış olup www.kap.gov.tr'de pay alım bildirimi yapılmıştır.
 
Buna göre yukarıdaki hesaplamalar neticesinde pay alım teklifi 1 TL nominal paylar için pay başına 2,72 TL olarak hesaplanmaktadır. 
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753000


BIST