***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler


***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

31.12.2018 tarihli  VUK mevzuatına göre düzenlenen  bilançoda  öz varlık  tutarı (-) 20.187.339,03 TL  negatiftir.
 
"6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in Geçici 1. maddesi kapsamında ilgili dönemin 10.730.656,70 TL kambiyo zararı ve makine teçhizat , stok ,taşıt ve demirbaşların piyasa rayiç değer farkı 21.256.716,86 TL eklendiğinde 31.12.2018 tarihli  Öz varlık hesabı 11.800.034,53 TL pozitif  duruma gelmektedir.
 
Yönetim kurulumuzca TTK 376. Madde kapsamında öz varlık korunmasına ilişkin olarak alınan tedbirler aşağıdaki gibidir.
 
31.12.2018 tarihli bilançoda  Aktif değerlerin Rayiç değerle yukarıda detayı belirtilen şekilde oluşan öz varlık hesaplamasında öz varlık değeri 11.800.034,53 TL olup POZİTİF değere gelmektedir. Bu durumda kanun kapsamında borca batıklık durumu söz konusu olmamaktadır.
               Şirketimizin 19/9/2018 tarihinde konkordato müracaatı Gebze Asliye ticaret mahkemesinin 2018/ 734 E. Sayılı kararı ile kabul edilmiş, 18.2.2019 tarihli kararı ile de 13.02.2020 tarihine kadar konkordato süresi uzatılmıştır.
               Şirketimizin faaliyeti 19.9.2018 tarihinden itibaren mahkeme  tarafından tayin edilen konkordato komiserleri gözetiminde sürdürülmektedir. 
Bu çerçevede Yönetim kurulumuz ayrıca üretim verimliliğinin arttırılması, zararın azaltılması, şirket faaliyetlerinin karlılığının artması kapsamında
              Faktoring çek ve fatura karşılığı finans işlemleri hesap borç bakiyelerini kapatmıştır.
              Banka kredisi ana parasını 6 milyon TL ye kadar indirmiştir.
              Faaliyetin sezonu olan 2. Ve 3. Çeyreklerde geçici ihtiyaç olan işçi alımını durdurmuş, kendi iç yapısındaki personel ile sürdürme kararı almıştır.
              Tedarikçiler ile peşin alım yaparak daha ucuz iskontolu ham madde ürün alımı sağlanmış Satış vadelerinde finans planlamasına gidilmiş ve maksimum 90 gün vadeli işlem yapılması sağlanmıştır.
 
                            
Pay sahiplerine ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753622


BIST