***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 08.04.2019
Genel Kurul Tarihi 15.05.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe MELİKGAZİ
Adres Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No:18 Melikgazi / Kayseri

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
2 - 2018 yılı faaliyet raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması.
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Fİnansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - 2016 yılında ayrılması gereken yasal yedek akçelerin 2018 yılında düzeltme kaydı ile ayrılmasının görüşülerek onaylanması.
8 - Kayıtlı sermaye tavanının 70.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve süresinin 2019-2023 yıllarını kapsamasına ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin Sermaye Piyasaı Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinleri uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10 - Şirket tarafından 2018 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi.
12 - Dİlek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Kar payı dağıtım tablosu 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI son.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 esas sözleşme tadili spk ve bakanlık onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 15.05.2019 Çarşamba günü saat 14:00'de şirketin Kayseri OSB Mahallesi 9.Cadde No:18 Melikgazi / Kayseri adresindeki merkezinde ekteki gündem maddeleriyle yapılmasına 08.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754205


BIST