***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirket Yönetim kurulumuz 09.04.2019 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre
 
1-     
Şirketimizin 09.04.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı ile 3 yıl süre ile Yönetim kurulu üyeliklerine getirilen üyelerin vazife taksimi aşağıdaki gibi yapılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı                    : İbrahim Ahmet SAMANCI
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   : Tevfik GEMİCİ
Yönetim Kurulu Üyeleri                     : Hasan Ahmet ESKİCİ, Abdullah Gökşin TEKER(Bağımsız Üye), Ümit ÖZER(Bağımsız Üye)
2-      Şirketimizin bilcümle her hususta sınırsız olarak temsil ve ilzam olunmasında, şirket ünvanı ve kaşesi altında, 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ahmet SAMANCI ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik GEMİCİ'nin münferiden atacakları tek imza ile şirketimizin dışarıya karşı temsil ve ilzam olunmasına Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
3-      Bu kararın Ticaret Sicil Memurluğundan tescil ettirilerek gerekli imza sirkülerinin yaptırılarak gerekli yerlere bildirilmesine Yöentim Kurulumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
      Saygılarımızla,     
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754599


BIST