***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 27 Mart 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 13.02.2019
Genel Kurul Tarihi 27.03.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi Rapor özetinin okunması ve 2019 yılı için Denetçi seçilmesi.
4 - Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
6 - 2018 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve onaylanması.
7 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Bankamız Esas Mukavelenamesi'nin "Tahvilat Çıkarılması" başlıklı 18 inci maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Vazife ve Selahiyetleri" başlıklı 28 inci maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
10 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamız 27.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
2. Denetçi Rapor özeti okundu ve 2019 hesap dönemi için Denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte) seçildi.
3. Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesapları okundu ve onaylandı.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı kapsamlı ibra edildi.
5. 2018 yılı kar dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine karar verildi.
6. Bankamız Esas Mukavelenamesi'nin "Tahvilat Çıkarılması" başlıklı 18 inci maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Vazife ve Selahiyetleri" başlıklı 28 inci maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2018_Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Esas Sözleşme 18 ve 28 inci madde tadil metinleri.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Bankamızın 27 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754994


BIST