***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 yılına ilişkin kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisinin onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 08.03.2019 saat 17:32:01'de açıkladığımız duyuruda, şablona ait "Kar Payı Dağıtım Tablosu"ndaki olağanüstü yedekler rakamı 1.727.311,00 TL olması gerekirken sehven 2.385.990,00 TL olarak girilmiştir. Aynı açıklama düzeltilerek yeniden yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.04.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.04.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017 0,0000000 0 0,0000000 0
B Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1 0,0000000 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017 0 0
B Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri sonucunda
-01/01/2018-31/12/2018 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 1.727.311,00 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 1.438.443,30 TL dönem karı
gerçekleşmiştir.
-Şirketin SPK mevzuatına göre hesaplanan 1.727.311,00 TL tutarındaki dönem karının olağanüstü yedeklere alınmasına,
-2018 yılı yasal kayıtlara göre hesaplanan 1.438.443,30 TL'lik dönem karının (5.809.661,91) TL'lik geçmiş geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,
-Dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu_2018.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 23.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 262.862,79
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtım imtiyazı bulunmamaktadır.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.727.311 1.438.443,3
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 1.727.311 1.438.443,3
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -5.809.661,91
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.727.311 -4.371.218,61
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 10.000 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.737.311 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 1.727.311 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755140


BIST