***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 yılı olağan genel kurul tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 20.02.2019
Genel Kurul Tarihi 21.03.2019
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi
3 - 2018 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2018 yılına ait kar dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibrası
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi
9 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması
10 - 2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ISYAT Davet2018.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Mart 2019 tarihinde Büyükdere Caddesi İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda
- 2018 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulunca teklif edilen kar dağıtım tablosuna uygun olarak, çıkarılmış sermayenin % 18,7'si (brüt=net) oranında 30.032.066 TL tutarındaki temettünün 25 Mart 2019 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,
- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2020 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere Sn. Gamze Yalçın, Sn. Volkan Kublay, Sn. Serhat Gürleyen, Sn. Şule Işınsu Özmen (bağımsız üye), Sn. İbrahim Kurban (bağımsız üye), Sn. Hamide Esma Uygun Çelikten ve Sn. Rıfat Cenk Aksoy'un seçilmelerine,
- 2019 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine,
- 2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine,
karar verilmiştir.
Ayrıca 2018 yılı içinde Şirket tarafından bağış yapılmamış olduğu hususu Genel Kurul'un bilgilerine sunulmuştur.
Olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ISYAT GK Tutanak 2018.pdf - Tutanak
EK: 2 ISYAT Hazır Bulunanlar Listesi 2018 .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 ISYATKarDağıtımTablosu2018.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755515


BIST