***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
1)   Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Ahmet Turgut Tokgöz'ün, üyeliğe Sayın Erkan Durusoy'un getirilmesine,
2)   Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Erkan Durusoy'un, üyeliklere Sayın Mustafa Sacit Basmacı ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Gülnur Günbey Kartal 'ın getirilmesine,
3)    Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
4)    Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Erkan Durusoy'un, üyeliğe Sayın Simhan Savaşçın Başaran'ın getirilmesine
 karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755523


BIST