***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı


***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Şirketimiz tarafından üretimi gerçekleştirilen katener raylı sistemler faaliyetlerine ait ilgili taraflar arasında belirlenmiş sözleşmeler, fikri mülkiyet, sabit kıymetler ve envanter dahil bir takım varlıklar
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/03/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
2.974.200 TL (KDV hariç)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,26%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
3,72%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,79%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
4,09%
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,48%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,53%
Satış Koşulları
Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.04.2019
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemli etkisi olması beklenmemektedir.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
VUK'a göre 1.175.641 TL "duran varlık satış karı" oluşması beklenmektedir. Konuya ilişkin detaylı açıklamalar kamuya açıklanacak ilk finansal tablo ve dipnotlarında yer alacaktır
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Ulusoy Raylı Sistemler A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Grup Şirketi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
12/04/2019
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı ve Maliyet Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
22.03.2019 - 2019MAKA81
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.300.000 TL (KDV hariç) (işbu tutar yalnızca devre konu olan makine ve techizata ilişkin değerlemedir)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Makine ve teçhizatın satış işlemi değerleme raporunda yer alan değere uygun gerçekleştirilmiştir. Devre konu olan envanter (hammadde, yarımamul, bitmiş ürün) ise envanterin defter değerine belirli bir kar marjı eklenerek devredilmiştir.
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve oybirliğiyle alınan 18.03.2019 tarih ve 7 numaralı toplantı kararına istinaden Şirketimiz tarafından üretimi gerçekleştirilen katener raylı sistemler faaliyetlerine ait ilgili taraflar arasında belirlenmiş sözleşmeler, fikri mülkiyet, sabit kıymetler ve envanter dahil bir takım varlıkların satış yolu ile elden çıkartılarak Ulusoy Raylı Sistemler A.Ş.'ye devrine ve işlem fiyatının belirlenebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğlerine uygun olarak değerleme raporunun hazırlatılmasına karar verilmişti.  Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, makine ve ekipmana ilişkin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye değerleme çalışması yaptırılmıştır. Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı ve Maliyet Yaklaşımı yöntemleri kullanılmış ve yapılan çalışma sonucunda katener raylı sistemler faaliyetlerine ait sabit kıymetlerin (makine ve teçhizat) toplam değeri 1.300.000 TL (KDV hariç) olarak belirlenmiştir. Anılan değerleme raporunun özet kısmı ekte yer almaktadır. Şirketimizin 31.03.2019 tarihli kayıtlarına istinaden katener raylı sistemler faaliyetlerine ait envanterin defter değeri 1.506.798 TL olarak kayıt altına alınmıştır. Bu bilgilere istinaden istinaden katener raylı sistemler faaliyetlerine ait makine ve teçhizat değerleme raporunda sunulan 1.300.000 TL (KDV hariç) ve envanter ise belirli bir kar marjı eklenerek bulunan 1.674.220 TL olmak üzere toplam 2.974.220 TL (KDV hariç) bedel karşılığında Ulusoy Raylı Sistemler A.Ş.'ye malvarlığı devri 12.04.2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplam satış bedeli peşin ve nakden 15.04.2019 tarihinde ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755914


BIST