***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.04.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7. Madde

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.04.2019 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında
1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacağı hükmü dikkate alınarak, Şirketin yeni kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000-TL olarak belirlenmesi ve 2019-2023 yılları arasında 5 yıl süreyle geçerli olması için Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil metninde olduğu şekilde tadil edilmesine,
2) Esas sözleşme maddesi tadili için Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve diğer kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına,
3) Alınan izinlerin ardından toplanacak genel kurulda esas sözleşme değişikliğinin ortakların onayına sunulmasına,
4) Bu konuda gerekli yasal prosedürün tamamlanması için yapılacak her türlü işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME MADDE 7 TADİL TASARISI.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755918


BIST