***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.11.2018, 29.11.2018, 01.02.2019, 11.02.2019, 01.03.2019, 19.03.2019, 25.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ulusoy Elektrik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ("Şirketimiz") tarafından 01.02.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında özetle, Şirketimizin toplam ödenmiş sermayesinin %82,275'ine ve Şirketimizin toplam oy haklarının %90,153'üne tekabül eden ve Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy'un mülkiyetinde bulunan 65.820.008 TL nominal değerli 65.820.008 adet payın satışına ilişkin olarak 31.01.2019 tarihinde adı geçen ortaklar ile Eaton Corporation plc'nin dolaylı iştiraki olan Eaton Capital Unlimited Company arasında bir Pay Alım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalandığı açıklanmıştı. Sözleşme tarihini takiben Eaton Capital Unlimited Company, Sözleşme tahtından doğan tüm hak ve yükümlülüklerini, yine Eaton Corporation plc grubu şirketi olan Eaton Industries XX Unlimited Company'e ("Eaton Industries") devir ve temlik etmiştir.  01.02.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında ayrıca, pay alım satım işleminin tamamlanması için Sözleşme'de belirli ön koşulların öngörülmüş olduğu açıklanmıştı.  Rekabet Kurulu izni ve daha önce kamuya açıklanan yeniden yapılandırmalar da dâhil olmak üzere Sözleşme'de belirlenen ön koşulların gerçekleşmesi üzerine, Şirketimizin toplam ödenmiş sermayesinin %82,275'ine ve Şirketimizin toplam oy haklarının %90,153'üne tekabül eden ve yukarıda bahsi geçen pay sahiplerinin mülkiyetinde bulunan 8.000.000 adet A grubu pay ve 57.820.008 adet B grubu paydan oluşan 65.820.008 TL nominal değerli 65.820.008 adet payın Eaton Industries'e devri bugün tamamlanmıştır. Ödenen toplam alım bedeli 234.767.525,84 Amerikan Doları olup bu bedel, Sözleşme'de belirtilen (ve 01.02.2019 tarihinde açıklanan) satın alma bedeline, Şirket'in bugün itibariyle sahip olduğu tahmini net nakit tutarının %82,275'i (Şirketimiz toplam pay adedinin satışa konu olan oranı) oranında yapılan artırımı da içermektedir. Yukarıda belirtilen bedel, Şirketimizin bugün itibariyle sahip olduğu nihai net nakit durumuna göre (azalacak veya artacak şekilde) düzeltmeye tabi olacaktır. Şirketimizin bugün itibariyle sahip olduğu nihai net nakit durumuna ilişkin herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkmaması halinde, söz konusu düzeltmenin 60 gün içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Ancak tarafların 60 günlük bu süre içerisinde Şirketimizin nihai net nakit durumuna ilişkin mutabakata varamaması halinde, net nakit durumunun nihai olarak belirlenmesi ve aradaki farkın ödenmesi daha uzun bir süre alacaktır. Pay devir işleminin bugün itibariyle tamamlanması neticesinde Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy'un Şirketimiz sermayesinde herhangi bir pay sahipliği kalmamış olup Eaton Industries'in Şirketteki pay sahipliği Şirketimizin toplam ödenmiş sermayesinin %82,275'ine ve oy hakları ise Şirketimizin toplam oy haklarının %90,153'üne yükselmiştir.  Bu işlemle birlikte Eaton Industries'in Şirketimizdeki ortaklık oranı %0'dan %82,275'e ulaştığından, yeni pay sahibinin zorunlu pay alım teklifi yapma yükümlülüğü doğmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği'ne (II 26.1) ("Tebliğ") göre kalan B grubu paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacağı tarafımıza bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'na onay vermesine tabi olarak ve Tebliğ Madde 15/1 uyarınca zorunlu pay alım teklifi tutarının, toplam satın alma bedelinin toplam satın alınan pay adedine bölünmesi suretiyle hesaplanacak olan her bir pay başına ödenen alım bedeline göre hesaplanması beklenmektedir. Toplam satın alma bedeli kapanış sonrası yapılacak düzeltmelere tabi olduğundan zorunlu pay alım teklifi tutarı, kapanış sonrası yapılacak düzeltmeler nihai hale geldiğinde belirlenecek ve Tebliğ uyarınca kamuya açıklanacaktır. 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756191


BIST