***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Kar-Zararına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.04.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029 0 0
B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2019/19 sayılı toplantısında
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre -7.885.966 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu anlaşılmıştır. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında ,01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde-5.992.054 TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayrılamayacağı ve kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 43.300.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.570.461

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -8.443.517 -5.992.054
4. Vergiler ( - ) 557.551
5. Net Dönem Kârı -7.885.966 -5.992.054
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -1.533.083 220.527
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -9.419.049 -5.771.527
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 161.440 161.440
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -9.257.609 -5.610.087
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756374


BIST