***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı


***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler [GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/04/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kimya, biyoloji, moleküler biyoloji, biyoteknoloji, gıda, ilaç ve sağlık sektörlerine ürün ve hizmet sağlamaktır.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.500.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
16.04.2019
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
1.333.000 TL
Beher Pay Fiyatı
0,075019 TL
Toplam Tutar
100.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
53,32
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,15
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,49
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İştirak zararının azalması ile şirketin karlılığına olumlu etki yapması beklenmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-2.050.000 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Emrah Kılıç
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Sacem'in ortaklarındandır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/04/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
19.03.2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
İNVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Sacem'in %100'ü için 181.908 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

           Şirketimizin 16.04.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ve 08.04.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısının 11. maddesi çerçevesinde onaylanan karar ile
Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş.'nin mali yapısının bozulmuş olması ve şirketimiz finansal tabloları üzerinde olumsuz etkisinin bulunması nedeni ile Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş.'de sahip olduğumuz şirket sermayesinin %53,32'sine karşılık gelen 1.333.000 TL nominal değerli paylarının tamamının 100.000 TL bedelle söz konusu iştirakin ortaklarından Emrah Kılıç'a satılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu pay satış işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde ayrılma hakkı doğmadığı görülmüştür.
   a)      Son finansal tablolara göre aktif toplamına oranı %0,15,
   b)      Son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı %36,75,
  
c)      İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %0,24 olarak hesaplanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756454


BIST