***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 22.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararındaki kar dağıtım önerimiz, dağıtılacak kar payı tutarı değişmemek üzere aşağıda olduğu gibi değiştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.04.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.04.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ALARK, TRAALARK91Q0 Peşin 0,1706000 17,06 15 0,1450100 14,501

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 26.04.2019 30.04.2019 29.04.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ALARK, TRAALARK91Q0 0 0

Ek Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun şirket merkezindeki 16.04.2019 tarihli toplantısında
22.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararındaki kâr dağıtım önerimizin, dağıtılacak kâr payı tutarı değişmemek üzere aşağıda olduğu gibi değiştirilmesine
- Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)' ye göre hazırlanan 2018 yılına ait konsolide finansal tablolarında, kontrol gücü olmayan paylar da dikkate alındığında 193.977.025 TL dönem zararının oluştuğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,
- TFRS'ye göre hazırlanan 2018 yılına ait konsolide finansal tablolarda yer alan geçmiş yıllar zararı 67.547.032 TL ve dönem zararı 193.977.025 TL' nin toplamı olan 261.524.057 TL' nin geçmiş yıllar kârlarından mahsup edilmesine, ayrıca geçmiş yıllar kârlarından 74.211.000 TL'nin (Brüt) ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planına ve vergi mevzuatına göre tutulan 2018 hesap dönemine ait yasal kayıtlarımıza göre ise 52.456.228,88 TL dönem kârı oluştuğu, bu tutardan 4.784.530,32 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 47.671.698,56 TL dönem net kârından 2.383.584,93 TL tutarında birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 45.288.113,63 TL ile olağanüstü yedek akçelerden 26.059.401,10 TL ve önceki yıllarda özel fonlara aktarılmış olan tutardan 2.863.485,27 TL olmak üzere toplam 74.211.000 TL' nin (Brüt) ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
- Dağıtılacak kâr payının vergi tevkifatına tabi olan kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
- Kâr dağıtımına 26 Nisan 2019 tarihinde başlanmasına,
Bu önerimizin Genel Kurulun onayına sunulmasına
,
oybirliğiyle karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ALARK-2018 KAR DAĞITIM TABLOSU_son.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALARKO HOLDİNG A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 435.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 16.090.283,32
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -40.729.991 52.456.228,88
4. Vergiler ( - ) 46.878.684 4.784.530,32
5. Net Dönem Kârı -193.977.025 47.671.698,56
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.383.585 2.383.584,93
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -196.360.610 45.288.113,63
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 196.360.610 45.288.113,63
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 21.750.000
* Nakit 0 21.750.000
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 23.538.113,63
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 74.211.000 28.922.886,37

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 63.079.350 0 0 0,14501 14,501
TOPLAM 63.079.350 0 0 0,14501 14,501

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Ortaklığın net dönem zararı 87.608.675 TL olup, bu tutara dahil edilen 106.368.350 TL kontrol gücü olmayan paylara ait dönem karı dikkate alındığında, 193.977.025 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem zararı esas alınmıştır.
Yasal kayıtlara göre dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardaki 28.922.886,37 TL nakit kar payının 26.059.401,10 TL'si olağanüstü yedeklerden, 2.863.485,27TL'si önceki yıllarda özel fonlara aktarılmış tutardan karşılanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756460


BIST