***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin %53'ünün Satış İşlemi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2018
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Olumlu
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.04.2019
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 18.04.2019
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 03.05.2019
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 46
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 1,0208

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin %53'ünün satışına ilişkin olarak, söz konusu satış işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. maddesi gereğince 17.04.2019 tarihli olağan genel kurul toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahipleri paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkını kullanabileceklerdir.
Satış işleminin onaylandığı 17 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısına katılıp ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri 1 TL nominal değerli her bir pay için 1,0208 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma hakkı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile kullandırılacak olup, ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 18 Nisan 2019 Perşembe günü başlayacak, 3 Mayıs 2019 Cuma günü saat 17:00 itibariyle sonlanacaktır.
Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin bilgilendirme ve talep formları ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Saygılarımızla,
Güler Yatırım Holding A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 GLRYH Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bilgilendirme Formu.pdf
EK: 2 GLRYH Ayrılma Hakkı Talep Formu.pdf
EK: 3 GLRYH Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756564


BIST