***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/04/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Yönetim kurulumuz şirket merkezinde 18.04.2019 tarihinde toplanarak
TTK. ‘nun 378. maddesi uyarınca Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeliklerinin aşağıda belirtilen şekilde yeniden belirlenmesine katılanların oy çokluğu ile karar vermiştir.
 Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi :
    
  Başkan : Osman YILMAZ
  Üye       : Saffet SEMERCİ
  Üye       : Volkan BAŞAR

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757074


BIST