***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/10/2019
Karar Sayısı
13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                KARAR  SAYISI : 2019-13
 SERMAYE  PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR  TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 
 a)  İşletmemizin 01.01.2019 - 30.06.2019 dönemine ait finansal tabloları ve faaliyet  raporunun tarafımızca incelendiğini, 
b)  İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz  bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablo ve faaliyet raporunun  önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama  yada açıklamanın yapıldığı tarih  itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir  eksiklik içermediğini, 
c)  İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz  bilgiler çerçevesinde, SPK'nın II-14.1 sayılı "sermaye piyasasında  finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği" uyarınca  hazırlanmış söz konusu  finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, 
İşletmenin  aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst  bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve  konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte İşletmenin finansal durumunu, karşı  karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe  yansıttığını 
beyan  ederiz. 
 Saygılarımızla, 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793122


BIST