***BOYP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***BOYP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [BOYP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" kapsamında paylarının kottan çıkarılması amacıyla Borsamıza başvuru yapan Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Şirketin hâkim ortağı adına çıkarılacak yeni payların ihraç edilmesi için ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması şartıyla, MKK nezdindeki sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen,  - İhraç belgesinin Kurul tarafından onaylandığı Borsamızca öğrenildiğinde (KAP'ta duyurulması ve/veya belgenin Borsamıza ulaştırılması sonucunda) Şirketin işlem sırası kapatılacak, - Şirket paylarının işlem sırası kapatıldığında dâhil olduğu BIST endekslerinin kapsamından çıkarılacak, - MKK sürecinin tamamlanmasının ardından Borsamız tarafından KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş gününden itibaren Şirket payları Borsa kotundan çıkarılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793967


BIST