COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnusualPriceAndVolumeMovementsAbstract|
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Aşağıdaki  açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10/12/2019 tarih ve BİAŞ-2-9302 sayılı yazısı  ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar  hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine  yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına  İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı  fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya  açıklanmamış  özel bir durum bulunmamaktadır.
 

 
Saygılarımızla,