AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Konsolide Olmayan Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.

İlgili Gelir Tablosunun tetkikinde Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hesabı tutarının 3.174.583,04 TL olduğu görülmektedir. İş bu tutarın önemli bir bölümünü oluşturan 2.371.669,50 TL kısmı S.S. Teskoop Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Kooperatifi İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası olarak Dönem Karının içerisinde mevcuttur. İlgili tutar Vergi Dairesi Müdürlüğüne sunulan Geçici Vergi Beyannamesinde İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e) olarak bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.