MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri)

Özet Bilgi
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler
AKMEN, GARAN, OSMEN, HALKB
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan
İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu
ISIN Kod
Kıymet Türü
Nakit Ödeme Tarihi
İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AKMEN
TR0AKYM017X5
YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI
18/02/2020
İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
GARAN
TR0GRAN017F6
YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI
18/02/2020
İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
GARAN
TR0GRAN017F6
YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI
18/02/2020
Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
GARAN
TRFGRAN22020
FİNANSMAN BONOSU
18/02/2020
İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
GARAN
TRFGRAN22038
FİNANSMAN BONOSU
18/02/2020
İtfa
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OSMEN
TR0OSMK01858
YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI
18/02/2020
İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
THLBN
TRSTHALE2716
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI
18/02/2020
Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.