OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 17.01.2020 tarihinde ihraç edilen 1.000.000 TL nominal tutarlı, 
32 gün vadeli TR0OSMK01858 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 18.02.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.