OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Özet Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Çalışanlarının Şirket hisselerini edinmesi amacıyla şarta bağlı sermaye artırımı yapılmasına yönelik olarak gerekli iş ve işlemlerin yapılması hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.02.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
19.820.509
Ulaşılacak Sermaye (TL)
19.919.009
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030
45.000
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022
19.775.509
98.500
0,49809
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
19.820.509
98.500,000
0,49695
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
Şirket çalışanları
Ek Açıklamalar

Şirket çalışanlarımıza hisse opsiyonu verilmesi ve Şarta Bağlı Sermaye Artırımına ilişkin, Yönetim Kurulu Kararı, Değerleme Raporu, Ortaklık Hakkı Veren SPA-İHRAÇ Belgesi ekte sunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Değerleme Raporu.pdf
EK: 2
İhraç Belgesi.pdf
EK: 3
Şarta Bağlı Sermaye Arttırımı YKK 21.02.2020.pdf