KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, 01.02.2020 tarihinde gerekli nisap sağlanamadığından ertelenen 2017 ve 2018 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Şubat 2020 tarihinde Saat:10:00'da Ramada Encore İstanbul Airport Hotel Beşyol, Birlik Cad. N10 Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.02.2020 tarih ve 52733701 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Zafer Karakoç' un gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, 06.02.2020 tarih 10010 sayılı ve 07.02.2020 tarih 10011 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ayrıca Şirketimizin www.kervansarayholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ile 05.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde süresi içinde yapılmıştır. Toplantı 01.02.2020 tarihinde yapılmak istenmiş ancak toplantı nisabı temin edilemediğinden ertelenmiştir. Toplantının çağrısı İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/482 E. 2019/900 sayılı kararı ile kayyum olarak görevlendirilen YMM Hasan Alevli tarafından yapılması sebebiyle ilgili KAP açıklamaları ve Hak Kullanım Süreçleri yürütülememiştir.

Gerçekleştirilmiş olan bu Genel Kurul neticesi şirketin hakim ortakları tarafından belirlenmeyip tamamen küçük yatırımcıların takdiri ile ortaya çıkmıştır. Küçük yatırımcıların ortak oldukları şirketlerine sahip çıkarak olağanüstü çabalarına mahzar olan Kervansaray Yatırım Holding A.Ş., yatırımcılarının bu teveccühüne layık olacak şekilde yönetime kendilerinin belirlemiş olduğu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nail Çakır tarafından doğrudan temsil edileceklerdir. 

29 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 2017 ve 2018 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Genel kurul tutanağı ve hazirun listesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımızla.