BORSA İSTANBUL A.Ş. (Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KERVN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AnnouncementRegardingTradingSuspensionReActivationAbstract|
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_CompanyTitle|
Şirket Unvanı
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
oda_AnnouncementRegardingTradingSuspensionReActivationTransactionType|
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
oda_SuspensionDate|
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
02/03/2020
oda_ReactivationDate|
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
02/03/2020
oda_ReactivationTime|
Sıra Açma Saati
12:00
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
KERVN.E sırası, Genel Kurul kararlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 12:00'de Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.