COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Faaliyet Raporu (Konsolide))

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnconsolidatedOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/03/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

01.01.-31.12.2019 FAALİYET RAPORU