AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
11.02.2020
Genel Kurul Tarihi
10.03.2020
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.03.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ARNAVUTKÖY
Adres
Merkez Mah. Ayşıl Sok. No.60 Arnavutköy/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divan Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Hamza OĞUR'un yerine Yönetim Kurulu üyeliğine Ahmet Savaş ÇOLAK'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
4 - Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesi, "Denetim" başlıklı 12. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 13. maddesi, "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 17. maddesi ile "Fesih ve Tasfiye" başlıklı 18. maddelerinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
5 - Şirket esas sözleşmesinin "Kanuni Hükümler" başlıklı 19. maddenin eklenmesi hususunda Genel Kurul onayına sunulması,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci ve 23 üncü maddeleri" kapsamında 30.961 TL söz konusu idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda Genel Kurul onayına sunulması,
7 - Dilek ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Çağrı Metni (10.03.2020).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Olağanüstü Genel Kurul Gündemi (10.03.2020).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
VEKALETNAME (10.03.2020).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Esas Sözle_me Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan Kararları içeren Olaganüstü Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Elektronik Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Fiziki Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 10.03.2020 tarihinde saat 14:00'te gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Merkez Mah. Ayşıl Sokak No.60 Arnavutköy / İstanbul adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının, www.avrupayatirimholding.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.