AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Özet Bilgi
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
11.03.2020
Genel Kurul Tarihi
19.04.2020
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.04.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ZEYTİNBURNU
Adres
Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu, İstanbul, Grand Makel Hotel Topkapı
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
5 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
7 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2020 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.
10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,
11 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2019 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Vekaletname 2019 Olağan Genel Kurul.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Nisan 2020 Pazar günü Saat: 10.00'da Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu İSTANBUL (GRAND MAKEL HOTEL TOPKAPI Toplantı Salonu) adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümler Ek'te sunulmuş olup, ayrıca Şirket internet adresinde ilan edilecektir.

Saygılarımızla,