DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_PartialOrCompleteSuspensionOrImposssibilityOfOperationsAbstract|
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfSituationOccured|
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretim faaliyetine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 5 iş günü ara verilmesi
oda_InformationAboutOperationsSupendedOrBecameImpossible|
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Yıllık izin,periyodik bakım ve onarım faaliyetleri
oda_ReasonOfSuspensionOrImpossibilityOfOperations|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Yıllık izin,periyodik bakım ve onarım faaliyetleri
oda_DecisionDateOfAuthorizedBodyIfExits|
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
13.03.2020
oda_ValidityDateOfSuspensionOrImpossibilityOfOperations|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
03 Nisan Cuma günü 19:00 vardiya çıkışı ile üretime ara verilecek olup 13 Nisan Pazartesi günü 08:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktır
oda_EffectOfSuspensionOrImpossibilityOfOperationsOnTotalProductionOfCompany|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
oda_EffectOfSuspensionOrImpossibilityOfOperationsOnTotalSalesOfCompany|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
oda_ShareOfPartiallySuspendedOperationsInTotalProductionAndSalesOfCompany|
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
oda_NumberOfPersonnelWhoseEmploymentContractsWereOrWillBeTerminated|
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
oda_TotalAmountOfSeveranceAndTerminationPaysThatWasOrWillBePaid|
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
oda_PrecautionsTookIntoConsiderationByCompanyManagement|
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Bakım, onarım faaliyetleri ve muhasebe işlemleri için nöbetçi personel bulundurulacaktır
oda_ConditionsRequiredForGoingIntoOperationAgain|
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Bakım ve onarım faaliyetlerinin bitmesi
oda_ExpectedDateToBeginOperations|
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
13 Nisan Pazartesi günü 08:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktır
oda_EffectsOnContinuityAssumptionOfCompany|
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Yıllık izin, bakım ve onarım faaliyetleri nedeniyle üretime ara verilmesi hakkında 13.03.2020 tarihli 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ektedir.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,