PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Özet Bilgi
2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
12.03.2020
Genel Kurul Tarihi
09.04.2020
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
08.04.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Altınel Hotel Ankara, G.M.K. Bulvarı No:151 Tandoğan, Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü
2 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2019 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Ücretlendirme Politikası ve 2019 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi
10 - Denetçinin seçimi
11 - Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması
12 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaylanması
13 - Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması
14 - 2019 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
15 - 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
16 - 2019 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi
18 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
19 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
EK-1 Vekaletname Örneği.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
EK-2 İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 3
Ek-3 Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
EK-4 Ucretlendirme Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
EK-5 Kar Dagıtım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6
EK-6 Kar Payı Dağıtım Önerisi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7
EK-7 Bagıs ve Yardım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8
Genel Kurul Toplantısına Davet .pdf - İlan Metni
EK: 9
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 9 Nisan 2020 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da Altınel Hotel Ankara, G.M.K. Bulvarı No:151 Tandoğan, Ankara adresinde gerçekleştirecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.